ඩිජිටල්කරනයේ..

ඩිජිටල්කරනයේ සැබෑ අනන්‍යතාවය හුදු සාම්ප්‍රධායික තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්වභාවයකට ගෙන දැමීමම නොවෙයි. එය ඉන් ඔබ්බට වන තීරනාත්මක සංස්කෘතික වෙනසක් බවට දැන් දැන් හැගෙන්නට පෙනෙන්නය පෙනෙන්නට පටන්ගෙන ඇත.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

පරිගණකය යනු ..

සැබෑවනම් පරිගණකය යනු අසීමාන්තිකව ජීවිතය උත්කර්ෂවත් කරන උපාංයක් වීමය. එහි වන ශක්‍යතාවය අවසන් නොවන දිගුවන් ලෙසට ජීවිහය තුලට  මෙන්ම සමජය තුලට ගෙන විත් ඇති මෙන්ම ගෙනෙන්නට සූදානම් වන භාවිතාවන් අපමනකි. 
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

පෘතුවි සම්භවයක්..

සමහර වීටක අනාගතයේ යම් දවසක ඒ පෘතුවි සම්භවයක් ඇති යාන්ත්‍රික මිනිසා ගැබුරු විශ්වය විනිවිද යනු ඇත. එහිදී ඔවුන්ට හමුවන වඩාත්සංකීර්න රසායනික මෙන්ම භෞතික රහස් වලින් තම හැකියා වපසරිය දියුනු කරගනු ඇත. මේ අපූරුතා අද අපගේ පරිකල්පනයට බොහෝ දුරින් වන ඒවා වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

තීරනාත්මකම මොහොතකි.

ඔවුන් තම ඉදුරන් පද්ධතිය ඔස්සේ ලබා ගන්නා සංඥාවලට වූ භාවමය අර්ථ වලින් ඉදිරියට ගොස් පුද්ගලත්වයෙන් වියුත්ත අර්ථ ඔස්සේ ලෝකය දකින්නට පටන් ගැනීම තීරනාත්මකම මොහොතකි..
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

හැරවුම්..

මිනිස් කථාන්දරය මත සටහන්ව ඇති නෙක අපමනක් සාධනීය හැරවුම් සදහා එක් පොදු අර්ථයක් ලෙසට ඔවුන් ” ස්මාර්ට්” වීම ලෙසට ගත හැකිනම් හොරතුරු තාක්ෂණය එහි අග්‍රඵලයක් වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

සංස්කෘතික..

වඩාත් යාන්ත්‍රික සමාජීය මෙන්ම පුද්ගලවාදී සංස්කරනය හෙට දවසට වඩාත් ගැලපෙන මිනිස් සංස්කෘතික නිර්වචනය වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
siriwansa

සාර්ථක ඩිජිටල්කරනයකට ..

සාර්ථක ඩිජිටල්කරනයකට පුද්ගල අර්ථවල සිට රාජ්‍ය අර්ථය දක්වා සමස්ත වපසරියට ගෙනෙන්නට හැකි කාර්යක්ශම බව අපමනකි. අනිවාර්යෙන්ම සංස්කෘතික වෙනසක් දක්වා වන ගැබුරු නව අර්ථ එහි අඩංගුය.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

මිනිස් ආකෘතිය..

තොරතුරු ලේයරය මිනිස් ආකෘතිය පුලුල්ව සංශෝදනය කර ඇත. එය ඔහුගේ සංවේදන හැකියාවේ සිට සංනිවේදන හැකියාව දක්වා සමස්තය අනන්තය දක්වා විහිදෙන්නට සූදානම් වෙමින් සිටී.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

PARIGANAKAYA

ගොඩනැගෙන නව ලෝකයේ තොරතුරු තාක්ෂණයට වන ශක්‍යතාවය වඩාත් අවධාරණය වෙමින් ඇත. “PARIGANAKAYA” අධ්‍යාපණික වැඩසටහන සකස්වන්නේ මේ ඉලක්ක පෙර දැරිවය.
Pubudu Siriwansa
#pariganakaya
0740044541

යන්ත්‍රගතව..

ගණිත හා තර්ක හැකියාව තව දුරටත් මිනිස් කාරනාවක් නොවීම ඇරබී ඇත. එය යන්ත්‍රගතව ජීවිතය වටා විසිරීම තොරතුරු යුගයේ වගකීම වෙමින් ඇත.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa