කථාන්දරයේ..

ප්‍රසස්ථ මට්ටමක ආවේග ගොනුව ජීවවිද්‍යාත්මක  .කථාන්දරයේ සංධිස්ථානයයි. ප්‍රසස්ථ මට්ටමක භාව ගොනුව සාමූහික නොහොත් සංස්කෘතික කථාන්දරයේ හරවුම් ලක්ෂයයි. ප්‍රස්ථ මට්ටමක AI හැකියාව ජීවවිද්‍යාත්මක කථාන්දරයේ සමුගැනීමයි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa

සංස්කෘතියක්..

ඇත්තෙන්ම තවදුරටත් තොරතුරු තාක්ෂණයේ විෂය පතය හුඳු තාක්ෂණික කාරනාවක්ම නොවේ. එය ක්‍රමයෙන් සංස්කෘතියක් බවට පත්වෙමි තිබේ. විනය වැදගත් වෙන්නේ එබැවිනි.
– Pubudu Stiwansa
#siriwansa

“කෘතීම බුද්ධි”

එලබෙන දිනයකදී ඔබගේ හොඳම මිතුරා ඔබගේ භාවමය තේරීමක් නොවන්නට කටයුතු සිදුවෙන් ඇත. ඔබ දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව ඔබ වටා ඉදිවෙමින් ඇති “කෘතීම බුද්ධි” අවකාශය එය ඉටුකරනු ඇත.
මේ ගැන ඔබට විස්සෝප වන්නට ඔබට අවස්ථාවක් නොලැබෙන්නේ එම තේරීම වඩාත් සාර්ථක එකක් වීමට වඩාත් ඉඩ අති නිසාය.
-Pubudu Siriwansa
#siriwansa

මිනිස් විංඥානය

මිනිස් විංඥානය සංකීර්නයකි. මේ සංකීර්නය අවිංඥානික භාවමය සංකේථයකට ඌනනය කරනවාද, නැතිනම් සවිංඥානික විශ්ලේෂනයකට ලක් කරනවාද යන්න අපගේ තීරනයකි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

නිහඬතම නිමේශය..

මිහිමත මට හමුවූ නිහඬතම නිමේශය කොයිබක වී දැයි කෙනෙක් මගෙන් විමසුවොත් මාකියන්නේ  ආශ්‍රම භූමියදී බවයි. නෙක ජීවයෙන් පිරි එහි එසේ වන්නේ කෙසේදැයි ඔබ විමසනු ඇත. ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සංස්කෘතික කලබලය එහි නැත. ජීවිතය නෑවත සොයා ගැනීම් රැසකට අවශ්‍ය මුල් තොරතුරු රැසක් එහි තවමත් වෙතැයි මම සිතමි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

“තොරතුරු යුගය”

ජීවිතය අවට වන තොරතුරු බව වඩා සංක්‍රීය කර ඉහලට එසවුනු යුගය “තොරතුරු යුගය” ලෙසට අප නම් කර ඇත්තෙමු. ඔනෑම යුගයක පරිනාමීය දෙවන භගය වන “එහි සංස්කෘතික” පරිච්ඡේදයට මේවන විට අප ඇතුලු වෙමින් සිටින්නෙමු. විෂය සැගව භාවිතාව කැපී පෙනීම එම යුගයේ ප්‍රධාන ලක්ෂනය වේ.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

තොරතුරු උපාංග ..

අප පසුකරමින් සිටින්නේ තොරතුරු උපාංග ජීවිතය අවට පරිසරයේ සැගව යන යුගය වන අතර එලබෙමින් ඇත්තේ තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතාවන් ජීවිතය අවට සැගව යන යුගය ලෙසට මේ පැමිනෙන ප්‍රවනතාවය අපට වටහා ගන්නට හැකි වනු ඇත. 
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

ඩිජිටල් නම්‍යතා..

එක් දෙසකින් අපමන මිනිස් අවශ්‍යතාවයන්ය. තවත් දෙසකින් සමාජය මත මෙවා ඔබ මොබ චලනය සුමට කරගැනීම සදහා භාවිතාවන මුදල් නම් සම්මත වටිනාකම් ඒකකයන්ය. බැංකුවක් යනු මේ අතර සිටගන්නා අපූරු ආයතනික ගොඩනැගීමකි. ඔවුන් මේ මුදල් නම් සුමටකාරකය කලමනාකරනට නෙක ආකාරයෙන් මැදිහත් වෙයි. ඩිජිටල් නම්‍යතා මේ සදහා මැදිහත්වීම අපූරු හැදෑරීමකට අවස්ථාවකි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541

මිනිස් විංඥානය..

මිනිස් විංඥානය සංකීර්නයකි. මේ සංකීර්නය අවිංඥානික භාවමය සංකේථයකට ඌනනය කරනවාද, නැතිනම් සවිංඥානික විශ්ලේෂනයකට ලක් කරනවාද යන්න අපගේ තීරනයකි.
– Pubudu Siriwansa
#siriwansa
0740044541
http://www.siriwansa.com

පරිණත වූ ඝණකයේ කථාව

පරිණත වූ ඝණකයේ කථාව වඩාත් අපුරු  එකකි. එය මොහොතොන් මොහොත මිහිමත මිනිස් කථාන්දරය වෙනස් කරමින් සිටී. ස්වභාවික මිනිස් සීමා අනන්තය තෙක් දිගු කරමින් සිටී. මේ ගැන ඔබේ සබුද්ධික බව වැදගත් වන්නේ එබැවිනි.

Pubudu Siriwansa

#siriwansa

0740044541

mail@siriwansa.com

http://www.siriwansa.com